Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στην ΕΥΑΘ

    ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ   Για τον  ενοικιαστή : αντίγραφο ηλεκτρονικής θεώρησης μισθωτηρίου συμβολαίου (taxis) και παρουσία ιδιοκτήτη ή Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί να γίνει μεταβίβαση στο όνομα του ενοικιαστή του. Τελευταία απόδειξη νερού…

Περισσότερα

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνδεσης Φυσικού αερίου

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Έντυπο ενεργοποίησης του μετρητή (εφόσον υπάρχει κατανάλωση). Τελευταίος λογαριασμός φυσικού αερίου. Ένδειξη του μετρητή την ημερομηνία της αίτησης. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (εφόσον πρόκειται για νέο ιδιοκτήτη). Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου  από το TAXΙSΝΕΤ (εφόσον πρόκειται…

Περισσότερα

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ

                                        Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε  να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ…

Περισσότερα